ANACOM d.o.o. - uvoz, izvoz, prodaja, remont i servis mesarskih mašina +381 (0) 64 13 - 77 - 130

InjektorInjektor služi za injektovanje mesa. Proizvode se od 10 pa do 300 i više igala. Postoje igle za injektovanje mesa i za injektovanje ribe, a razlika je u debljini igle i broju rupa na igli. Najpoznatiji proizvodjači su INJEK-STAR, GINTER, RUHLE, PIKOMAT.