ANACOM d.o.o. - uvoz, izvoz, prodaja, remont i servis mesarskih mašina +381 (0) 64 13 - 77 - 130

MikrokuterMikrokuter služi za fino usitnjavanje mase. Mikrokuter se koristi za dodatnu obradu, odnosno finije usitnjavanje mase mesa koja dolazi nakon obrade na kuteru. Najpoznatiji proizvodjači su STEPHAN i BRINDLER.