ANACOM d.o.o. - uvoz, izvoz, prodaja, remont i servis mesarskih mašina +381 (0) 64 13 - 77 - 130

Šel mašinaŠel mašina služi za šurenje svinja. Šel mašine se proizvode klasične sa poklopcem i industrijske većih kapaciteta sa bazenom i čerupačem. Takve su i linijske . Najpoznatiji proizvodjači su ABEL i BAUMAN.