ANACOM d.o.o. - uvoz, izvoz, prodaja, remont i servis mesarskih mašina +381 (0) 64 13 - 77 - 130

TamblerTambler se koristi za tamblovanje mesa. Tambler ima mogućnost kontrolisanja broja obrtaja u minuti i radi pod vakumom. Ove mašine imaju i opciju hlađenja mase. Najpoznatiji proizvodjači su INJEK-STAR, RUHLE, GINTER.